FANDOM


Úp Hi sinh (Tribute Set / アドバンスセット Adobansusetto "Advance Set") là một hành động Úp Thường một quái thú Cấp 5 trở lên bằng cách Hi sinh một (số)quái thú khác mà bạn điều khiển (bạn không cần phải cho đối phương xem quái thú mà bạn Úp). Cấp 5 và 6 sao, yêu cầu 1 Hi sinh, trong khi Cấp 7 sao trở lên yêu cầu 2 Hi sinh.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.