Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Đếm lượt

7.233bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
PyroClockofDestiny-PGD-NA-C-UE.png

Bộ đếm lượt/turn count (ターンカウント Tānkaunto) là số lượt trong tổng số đã được chơi trong một trận Duel. Một số lá bài phụ thuộc vào yếu tố này để hiệu ứng được giải quyết sau khi lá bài ban đầu đã kích hoạt. Một số ví dụ về các lá bài đã dùng bộ đếm lượt là "Final Countdown", "Lightforce Sword" và "Swords of Revealing Light".

"Pyro Clock of Destiny" là một lá bài độc đáo cho phép bộ đếm lượt được tăng thêm một lượt, mà không ảnh hưởng đến trận đấu. Một lá bài mà vẫn ở trên sân trong một số giai đoạn (như là "Dust Barrier") không thể bị dời chuyển tiếp bởi "Pyro Clock of Destiny".

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên