Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

2016 Mega-Tins

7.160bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
2016 Mega-Tins
2016 Mega-Tins
Tên Set bài
United Kingdom Anh
  • 2016 Mega-Tins
France Pháp

Méga-Boîte 2016

Germany Đức

2016 Mega-Tin

Italy Ý

2016 Mega-Tin

Portugal Bồ Đào Nha

2016 Mega-Lata

Spain Tây Ban Nha

2016 Mega-Lata

Thông tin chung
Tập trung

OCG/TCG

Phân loại

Tin

Tiền tố
  • CT13-EN (en)
  • CT13-PT (pt)
Số lượng

12

Ảnh bìa
Yugioh-Card database ID
Ngày phát hành
Anh (na)
  • 02-09-2016
Anh (eu)
  • 01-09-2016
Anh (oc)
  • 01-09-2016
Bồ Đào Nha
  • 02-09-2016

2016 Mega-Tins

The 2016 Mega-Tins are a set of Yu-Gi-Oh! Trading Card Game collectible tins. Mega-Tins are about 15% larger than Collectible Tins from previous years and only come in one wave.

Phân tích

Each Mega-Tin contains the following:

Thư viện ảnh

Danh sách

Tin Số Set Tên lá bài Độ hiếm Thể loại
Yugi CT13-EN001 Slifer the Sky Dragon Secret Rare Effect Monster
CT13-EN003 Dark Magician Ultra Rare Normal Monster
CT13-EN004 Ebon High Magician Ultra Rare Effect Xyz Monster
CT13-EN005 D/D/D Flame King Genghis Super Rare Effect Fusion Monster
CT13-EN006 Dragonox, the Empowered Warrior Super Rare Effect Pendulum Monster
CT13-EN007 Performapal Pendulum Sorcerer Super Rare Effect Pendulum Monster
Kaiba CT13-EN002 Obelisk the Tormentor Secret Rare Effect Monster
CT13-EN008 Blue-Eyes White Dragon Ultra Rare Normal Monster
CT13-EN009 Blue-Eyes Spirit Dragon Ultra Rare Effect Synchro Monster
CT13-EN010 D/D/D Gust King Alexander Super Rare Effect Synchro Monster
CT13-EN011 Aether, the Evil Empowering Dragon Super Rare Effect Pendulum Monster
CT13-EN012 Ghost Ogre & Snow Rabbit Super Rare Effect Tuner monster

Tham khảo

Liên kết ngoài

Bản mẫu:Collectible tins

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên