FANDOM


3-Hump Lacooda
みつこぶラクーダ
3HumpLacooda-DR2-EN-C-UE
 Tên Nhật みつこぶラクーダ
 Tên Nhật (rōmaji) Mitsukobu Rakūda
 Tên Nhật (Dịch) Three-Hump Camel
 Tên Hàn 삼봉 낙타
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 1500
 Mã số 86988864
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.