FANDOM


Masaki the Legendary Swordsman
(でん)(せつ)(けん)(ごう) MASAKI(マサキ)
MasakitheLegendarySwordsman-LCJW-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
でん
せつの
けん
ごう
MASAKI
マサキ
 Tên Nhật (Chuẩn)
でん
せつ
の剣
けん
ごう
MASAKI
マサキ
 Tên Hàn 전설의검객마사키
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior
 CÔNG / THỦ 1100 / 1100
 Mã số 44287299
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác