FANDOM


Flower Cardian Peony with Butterfly
花札衛(カーディアン)()(たん)(ちょう)
FlowerCardianPeonywithButterfly-INOV-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
花札衛
カーディアン-
たんに
ちょう-
 Tên Nhật (Chuẩn) 花札衛
カーディアン
-牡
たん
に蝶
ちょう
 Tên Nhật (rōmaji) Kādian - Botan ni Chō -
 Tên Nhật (Dịch) Cardian - Peony with Butterfly
 Tên Hàn 카디언-모란에 나비-
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 1000
 Mã số 57261568
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.