FANDOM


7 Colored Fish
レインボー・フィッシュ
7ColoredFish-GLD1-EN-C-LE
 Tên Nhật レインボー・フィッシュ
 Tên Nhật (rōmaji) Reinbō Fisshu
 Tên Nhật (Dịch) Rainbow Fish
 Tên Hàn 레인보우 휘시
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fish
 CÔNG / THỦ 1800 / 800
 Mã số 23771716
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác