FANDOM


7 Colored Fish
レインボー・フィッシュ
7ColoredFish-GLD1-EN-C-LE
 Tên Nhật レインボー・フィッシュ
 Tên Nhật (rōmaji) Reinbō Fisshu
 Tên Nhật (Dịch) Rainbow Fish
 Tên Hàn 레인보우 휘시
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fish
 CÔNG / THỦ 1800 / 800
 Mã số 23771716
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.