FANDOM


7 Colored Fish
レインボー・フィッシュ
7ColoredFish-GLD1-EN-C-LE.png
 Tên Nhật レインボー・フィッシュ
 Tên Nhật (rōmaji) Reinbō Fisshu
 Tên Nhật (Dịch) Rainbow Fish
 Tên Hàn 레인보우 휘시
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỦY WATER.svg
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fish
 CÔNG / THỦ 1800 / 800
 Mã số 23771716
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên