FANDOM


Kiryu
()(りゅう)
Kiryu-DR1-EN-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
りゅう
 Tên Nhật (Chuẩn)
りゅう
 Tên Hàn 기사용
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Union
 CÔNG / THỦ 2000 / 1500
 Mã số 84814897
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.