FANDOM


Future Visions
フューチャー・ヴィジョン
FutureVisions-ANPR-EN-SR-1E
 Tên Nhật フューチャー・ヴィジョン
 Tên Nhật (rōmaji) Fyūchā Vijon
 Tên Nhật (Dịch) Future Vision
 Tên Hàn 퓨처 비전
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Môi trường Field
 Mã số 87902575
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.