FANDOM


Superheavy Samurai Soulpeacemaker
(ちょう)(じゅう)()(しゃ)(そう)()チュウサイ
SuperheavySamuraiSoulpeacemaker-INOV-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
ちょう
じゅう
しゃ
そう
るチュウサイ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ちょう
じゅう
しゃ
そう
チュウサイ
 Tên Nhật (rōmaji) Chōjūmusha Sōru Chūsai
 Tên Hàn 초중무사소울 츄우사이
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 95500396
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.