FANDOM


A-Assault Core
(エー)-アサルト・コア
AAssaultCore-SDKS-EN-SR-1E
 Tên Việt A - Bộ Nguồn Công Kích
 Tên Nhật (Kana)
エー-アサルト・コア
 Tên Nhật (Chuẩn)
エー
-アサルト・コア
 Tên Nhật (rōmaji) Ē-Asaruto Koa
 Tên Hàn A-어썰트 코어
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Union / Effect
 CÔNG / THỦ 1900 / 200
 Mã số 30012506
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác