FANDOM


A-Team: Trap Disposal Unit
トラップ(しょ)()(はん) Aチーム
ATeamTrapDisposalUnit-DR3-EN-R-UE
 Tên Việt Đội phá bẫy
 Tên Nhật (Kana) トラップ
しょ
はん Aチーム
 Tên Nhật (Chuẩn) トラップ処
しょ
はん
 Aチーム
 Tên Hàn 함정 처리반 A팀
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 300 / 400
 Mã số 13026402
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác