FANDOM


A-Team: Trap Disposal Unit
トラップ(しょ)()(はん) Aチーム
ATeamTrapDisposalUnit-DR3-EN-R-UE
 Tên Việt Đội phá bẫy
 Tên Nhật (Kana) トラップ
しょ
はん Aチーム
 Tên Nhật (Chuẩn) トラップ処
しょ
はん
 Aチーム
 Tên Hàn 함정 처리반 A팀
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 300 / 400
 Mã số 13026402
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.