FANDOM


ATK (Japanese: (こう)(げき)(りょく) Kōgekiryoku; Chinese: 攻擊力 Gōngjīlì) là từ viết tắt của Attack, nghĩa ở đây là Điểm Tấn Công (hay gọi tắt là Điểm Công hoặc Công). Nó dùng để chỉ Sức mạnh của lá Bài Quái thú.

Trong lúc giao chiến, quái thú nào có ATK cao hơn sẽ tiêu diệt quái thú có ATK thấp hơn khi chúng ở cùng Thế Công và gây thiệt hại chiến đấu cho bên người điều khiển quái thú có ATK thấp hơn. Trường hợp, nếu cả 2 quái thú có cùng ATK thì chúng sẽ cùng bị tiêu diệt và không gây thiệt hại chiến đấu gì.

Nếu một bên người chơi không có quái thú nào trên sân, người còn lại có thể tấn công và gây thiệt hại chiến đấu thẳng vào Điểm Gốc của người kia bằng ATK của quái thú tấn công. Đó được gọi là Tấn công trực tiếp.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.