Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Absorb Fusion

7.233bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Absorb Fusion
吸光融合(アブソーブ・フュージョン)
AbsorbFusion-CORE-EN-UR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
吸光融合
アブソーブ・フュージョン
 Tên Nhật (Chuẩn) 吸光融合
アブソーブ・フュージョン
 Tên Nhật (rōmaji) Abusōbu Fyūjon
 Loại bài Bài Phép SPELL.svg
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
 Mã số 71422989
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên