FANDOM


Absorb Fusion
吸光融合(アブソーブ・フュージョン)
AbsorbFusion-CORE-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
吸光融合
アブソーブ・フュージョン
 Tên Nhật (Chuẩn) 吸光融合
アブソーブ・フュージョン
 Tên Nhật (rōmaji) Abusōbu Fyūjon
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 71422989
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]