Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Abyss-scale of the Mizuchi

7.519bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Abyss-scale of the Mizuchi
アビスケイル-ミヅチ
AbyssscaleoftheMizuchi-MP14-EN-C-1E.png
 Tên Nhật アビスケイル-ミヅチ
 Tên Nhật (rōmaji) Abisukeiru - Mizuchi
 Tên Nhật (Dịch) Abysscale - Mizuchi
 Tên Hàn 어비스케일-미즈치
 Loại bài Bài Phép SPELL.svg
 Thuộc tính Trang bị Equip.svg
 Mã số 72932673
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên