FANDOM


Abyss Dweller
(しん)(えん)(ひそ)(もの)
AbyssDweller-THSF-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
しん
えんに
ひそむ
もの
 Tên Nhật (Chuẩn)
しん
えん
に潜
ひそ
む者
もの
 Tên Nhật (rōmaji) Shin'en ni Hisomumono
 Tên Nhật (Dịch) The One Who Lurks in the Abyss
 Tên Hàn 심연에 숨은 자
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỦY THỦY
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Sea Serpent / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 1700 / 1400
 Mã số 21044178
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.