FANDOM


Abyss Dweller
(しん)(えん)(ひそ)(もの)
AbyssDweller-THSF-EN-SR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
しん
えんに
ひそむ
もの
 Tên Nhật (Chuẩn)
しん
えん
に潜
ひそ
む者
もの
 Tên Nhật (rōmaji) Shin'en ni Hisomumono
 Tên Nhật (Dịch) The One Who Lurks in the Abyss
 Tên Hàn 심연에 숨은 자
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỦY WATER.svg
 Hạng sao 4 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
 Loại Sea Serpent / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 1700 / 1400
 Mã số 21044178
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên