FANDOM


Acrobatic Magician
(きょく)(げい)()(じゅつ)()
AcrobaticMagician-TDIL-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
きょく
げいの
じゅつ
 Tên Nhật (Chuẩn)
きょく
げい
の魔
じゅつ
 Tên Nhật (rōmaji) Kyokugei no Majutsushi
 Tên Hàn 곡예의 마술사
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 2
 Loại Spellcaster / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 2300
 Mã số 33656832
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên