Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Acrobatic Magician

7.244bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Acrobatic Magician
(きょく)(げい)()(じゅつ)()
AcrobaticMagician-TDIL-EN-R-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
きょく
げいの
じゅつ
 Tên Nhật (Chuẩn)
きょく
げい
の魔
じゅつ
 Tên Nhật (rōmaji) Kyokugei no Majutsushi
 Tên Hàn 곡예의 마술사
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM DARK.svg
 Cấp sao 5 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Giới hạn Dao động PendulumScale.png 2
 Loại Spellcaster / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 2300
 Mã số 33656832
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên