FANDOM


Acrobatic Magician
(きょく)(げい)()(じゅつ)()
AcrobaticMagician-TDIL-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
きょく
げいの
じゅつ
 Tên Nhật (Chuẩn)
きょく
げい
の魔
じゅつ
 Tên Nhật (rōmaji) Kyokugei no Majutsushi
 Tên Hàn 곡예의 마술사
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 2
 Loại Spellcaster / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 2300
 Mã số 33656832
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác