FANDOM


Aether, the Empowering Dragon
()(そう)(せい)(りゅう) イーサルウェポン
AethertheEmpoweringDragon-YS14-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
そう
せい
りゅう イーサルウェポン
 Tên Nhật (Chuẩn)
そう
せい
りゅう
 イーサルウェポン
 Tên Nhật (rōmaji) Masōseiryū Īsaruwepon
 Tên Nhật (Dịch) Magic-Equipped Sacred Dragon Etherweapon
 Tên Hàn 마장성룡 이살웨폰
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 2300 / 1600
 Mã số 56804361
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên