FANDOM


Aether, the Empowering Dragon
()(そう)(せい)(りゅう) イーサルウェポン
AethertheEmpoweringDragon-YS14-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
そう
せい
りゅう イーサルウェポン
 Tên Nhật (Chuẩn)
そう
せい
りゅう
 イーサルウェポン
 Tên Nhật (rōmaji) Masōseiryū Īsaruwepon
 Tên Nhật (Dịch) Magic-Equipped Sacred Dragon Etherweapon
 Tên Hàn 마장성룡 이살웨폰
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 2300 / 1600
 Mã số 56804361
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.