FANDOM


Aether, the Evil Empowering Dragon
()(そう)(じゃ)(りゅう) イーサルウェポン
AethertheEvilEmpoweringDragon-CT13-EN-SR-LE.png
 Tên Nhật (Kana)
そう
じゃ
りゅう イーサルウェポン
 Tên Nhật (Chuẩn)
そう
じゃ
りゅう
イーサルウェポン
 Tên Nhật (rōmaji) Masōjaryū Īsaruwepon
 Tên Nhật (Dịch) Magic-Equipped Evil Dragon Etherweapon
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM DARK.svg
 Cấp sao 6 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Giới hạn Dao động PendulumScale.png 4
 Loại Dragon / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 2300 / 1600
 Mã số 28865322
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
Hiệu ứng Quái thú
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên