FANDOM


Aitsu
アイツ
Aitsu-DR1-EN-C-UE
 Tên Nhật アイツ
 Tên Nhật (rōmaji) Aitsu
 Tên Nhật (Dịch) That Other Guy
 Tên Hàn 아이츠
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy
 CÔNG / THỦ 100 / 100
 Mã số 48202661
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác