FANDOM


Aitsu
アイツ
Aitsu-DR1-EN-C-UE
 Tên Nhật アイツ
 Tên Nhật (rōmaji) Aitsu
 Tên Nhật (Dịch) That Other Guy
 Tên Hàn 아이츠
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy
 CÔNG / THỦ 100 / 100
 Mã số 48202661
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên