FANDOM


Al-Lumi'raj
イルミラージュ
AlLumiraj-MP16-EN-C-1E
 Tên Việt Al-Lumi'raj
 Tên Nhật イルミラージュ
 Tên Nhật (rōmaji) Irumirāju
 Tên Nhật (Dịch) Illumi'raj
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Wyrm / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 1000
 Mã số 25795273
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.