Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Alich, Malebranche of the Burning Abyss

7.247bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Alich, Malebranche of the Burning Abyss
()(がん)(あっ)() アリキーノ
AlichMalebrancheoftheBurningAbyss-NECH-EN-R-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
がんの
あっ
き アリキーノ
 Tên Nhật (Chuẩn)
がん
の悪
あっ
アリキーノ
 Tên Nhật (rōmaji) Higan no Akki Arikīno
 Tên Nhật (Dịch) Alichino, Malebranche of the Afterlife
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM DARK.svg
 Cấp sao 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 1200 / 0
 Mã số 47728740
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên