FANDOM


Alien Dog
エーリアン・ドッグ-(Chó ngoài hành tinh)
AlienDog-RGBT-EN-C-1E
 Tên Nhật エーリアン・ドッグ-(Chó ngoài hành tinh)
 Tên Nhật (rōmaji) Ērian Doggu
 Tên Hàn 에일리언 도그
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Reptile / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 1000
 Mã số 15475415
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.