FANDOM


Alien Dog
エーリアン・ドッグ-(Chó ngoài hành tinh)
AlienDog-RGBT-EN-C-1E
 Tên Nhật エーリアン・ドッグ-(Chó ngoài hành tinh)
 Tên Nhật (rōmaji) Ērian Doggu
 Tên Hàn 에일리언 도그
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Reptile / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 1000
 Mã số 15475415
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên