Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Alien Hypno

7.584bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Alien Hypno
エーリアン・ヒュプノ
AlienHypno-GLAS-EN-C-1E.jpg
 Tên Nhật エーリアン・ヒュプノ
 Tên Nhật (rōmaji) Ērian Hipuno
 Tên Hàn 에일리언 휴프노
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY WATER.svg
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Reptile / Gemini
 CÔNG / THỦ 1600 / 700
 Mã số 38468214
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên