FANDOM


Alien Hypno
エーリアン・ヒュプノ
AlienHypno-GLAS-EN-C-1E
 Tên Nhật エーリアン・ヒュプノ
 Tên Nhật (rōmaji) Ērian Hipuno
 Tên Hàn 에일리언 휴프노
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Reptile / Gemini
 CÔNG / THỦ 1600 / 700
 Mã số 38468214
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.