FANDOM


Allure Queen LV3
魅惑の女王(アリュール・クィーン) LV(レベル)
AllureQueenLV3-CDIP-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
魅惑の女王
アリュール・クィーン
LV
レベル3
 Tên Nhật (Chuẩn) 魅惑の女王
アリュール・クィーン
LV
レベル
 Tên Hàn 얼루어 퀸 LV3
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 500
 Mã số 87257460
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác