Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Allure Queen LV3

7.503bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Allure Queen LV3
魅惑の女王(アリュール・クィーン) LV(レベル)
AllureQueenLV3-CDIP-EN-C-1E.jpg
 Tên Nhật (Kana)
魅惑の女王
アリュール・クィーン
LV
レベル3
 Tên Nhật (Chuẩn) 魅惑の女王
アリュール・クィーン
LV
レベル
 Tên Hàn 얼루어 퀸 LV3
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM DARK.svg
 Cấp sao 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 500
 Mã số 87257460
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên