FANDOM


Allure Queen LV7
魅惑の女王(アリュール・クィーン) LV(レベル)
AllureQueenLV7-CDIP-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
魅惑の女王
アリュール・クィーン
LV
レベル7
 Tên Nhật (Chuẩn) 魅惑の女王
アリュール・クィーン
LV
レベル
 Tên Hàn 얼루어 퀸 LV7
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 1500
 Mã số 50140163
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác