FANDOM


Ally of Justice Catastor
A・O・J(アーリー・オブ・ジャスティス) カタストル
AllyofJusticeCatastor-CT10-EN-SR-LE
 Tên Nhật (Kana)
A・O・J
アーリー・オブ・ジャスティス カタストル
 Tên Nhật (Chuẩn) A・O・J
アーリー・オブ・ジャスティス
カタストル
 Tên Nhật (rōmaji) Ārī Obu Jasutisu Katasutoru
 Tên Nhật (Dịch) Ally of Justice - Catastor
 Tên Hàn A·O·J 카타스톨
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2200 / 1200
 Mã số 26593852
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.