FANDOM


Ally of Justice Catastor
A・O・J(アーリー・オブ・ジャスティス) カタストル
AllyofJusticeCatastor-CT10-EN-SR-LE
 Tên Nhật (Kana)
A・O・J
アーリー・オブ・ジャスティス カタストル
 Tên Nhật (Chuẩn) A・O・J
アーリー・オブ・ジャスティス
カタストル
 Tên Nhật (rōmaji) Ārī Obu Jasutisu Katasutoru
 Tên Nhật (Dịch) Ally of Justice - Catastor
 Tên Hàn A·O·J 카타스톨
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2200 / 1200
 Mã số 26593852
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên