FANDOM


Ally of Justice Clausolas
A・O・J(アーリー・オブ・ジャスティス) クラウソラス
 Tên Nhật (Kana)
A・O・J
アーリー・オブ・ジャスティス クラウソラス
 Tên Nhật (Chuẩn) A・O・J
アーリー・オブ・ジャスティス
クラウソラス
 Tên Nhật (rōmaji) Ārī obu Jasutisu Kurausorasu
 Tên Hàn A·O·J 클라우솔라스
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine
 CÔNG / THỦ 2300 / 1200
 Mã số 89386122
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.