FANDOM


Ally of Justice Decisive Armor
A・O・J(アーリー・オブ・ジャスティス) ディサイシブ・アームズ
AllyofJusticeDecisiveArmor-HA03-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
A・O・J
アーリー・オブ・ジャスティス ディサイシブ・アームズ
 Tên Nhật (Chuẩn) A・O・J
アーリー・オブ・ジャスティス
ディサイシブ・アームズ
 Tên Nhật (rōmaji) Ārī Obu Jasutisu Disaishibu Āmuzu
 Tên Nhật (Dịch) Ally of Justice - Decisive Arms
 Tên Hàn A·O·J 디사이시브 암즈
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 3300 / 3300
 Mã số 09888196
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác