Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Ally of Justice Garadholg

7.233bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Ally of Justice Garadholg
A・O・J(アーリー・オブ・ジャスティス) ガラドホルグ
300px
 Tên Nhật (Kana)
A・O・J
アーリー・オブ・ジャスティス ガラドホルグ
 Tên Nhật (Chuẩn) A・O・J
アーリー・オブ・ジャスティス
ガラドホルグ
 Tên Nhật (rōmaji) Ārī obu Jasutisu Garadohorugu
 Tên Nhật (Dịch) Ally of Justice - Garadholg
 Tên Hàn A·O·J 가라드홀그
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM DARK.svg
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 400
 Mã số 25771826
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên