FANDOM


Ally of Justice Nullfier
A・O・J(アーリー・オブ・ジャスティス) ブラインド・サッカー
AllyofJusticeNullfier-HA02-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
A・O・J
アーリー・オブ・ジャスティス ブラインド・サッカー
 Tên Nhật (Chuẩn) A・O・J
アーリー・オブ・ジャスティス
ブラインド・サッカー
 Tên Nhật (rōmaji) Ārī obu Jasutisu Buraindo Sakkā
 Tên Nhật (Dịch) Ally of Justice - Blind Sucker
 Tên Hàn A·O·J 블라인드 서커
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 1200
 Mã số 76650663
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác