FANDOM


Ally of Justice Omni-Weapon
A・O・J(アーリー・オブ・ジャスティス) リーサル・ウェポン
AllyofJusticeOmniWeapon-HA03-EN-ScR-1E.jpg
 Tên Nhật (Kana)
A・O・J
アーリー・オブ・ジャスティス リーサル・ウェポン
 Tên Nhật (Chuẩn) A・O・J
アーリー・オブ・ジャスティス
リーサル・ウェポン
 Tên Nhật (rōmaji) Ārī Obu Jasutisu Rīsaru Wepon
 Tên Nhật (Dịch) Ally of Justice - Lethal Weapon
 Tên Hàn A·O·J 리설 웨폰
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM DARK.svg
 Cấp sao 5 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 2200 / 800
 Mã số 45450218
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên