Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Alsei, the Sylvan High Protector

7.238bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Alsei, the Sylvan High Protector
(しん)()(もり)(がみ) アルセイ
AlseitheSylvanHighProtector-MP14-EN-UR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
しん
らの
もり
がみ アルセイ
 Tên Nhật (Chuẩn)
しん
の守
もり
がみ
アルセイ
 Tên Hàn 삼라의 수신 아르세이
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG LIGHT.svg
 Hạng sao 8 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
 Loại Plant / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2300 / 3200
 Mã số 10406322
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên