FANDOM


Amaterasu
天照大神(アマテラス)
Amaterasu-TDIL-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
天照大神
アマテラス
 Tên Nhật (Chuẩn) 天照大神
アマテラス
 Tên Nhật (rōmaji) Amaterasu
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 9 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Spirit / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 3000
 Mã số 20073910
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.