FANDOM


Amaterasu
天照大神(アマテラス)
Amaterasu-TDIL-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
天照大神
アマテラス
 Tên Nhật (Chuẩn) 天照大神
アマテラス
 Tên Nhật (rōmaji) Amaterasu
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 9 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Spirit / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 3000
 Mã số 20073910
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên