FANDOM


Amazon of the Seas
(うな)(ばら)(おんな)(せん)()
AmazonoftheSeas-AP06-EN-SP-UE
 Tên Việt Nữ Chiến Binh của Biển
 Tên Nhật (Kana)
うな
ばらの
おんな
せん
 Tên Nhật (Chuẩn)
うな
ばら
の女
おんな
せん
 Tên Nhật (rōmaji) Unabara no Onna Senshi
 Tên Nhật (Dịch) Woman Warrior of the Seas
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fish
 CÔNG / THỦ 1300 / 1400
 Mã số 17968114
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác