FANDOM


Amazoness Heirloom
アマゾネスの()(ほう)
AmazonessHeirloom-DREV-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana) アマゾネスの
ほう
 Tên Nhật (Chuẩn) アマゾネスの秘
ほう
 Tên Nhật (rōmaji) Amazonesu no Hihō
 Tên Hàn 아마조네스의 보물
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Trang bị Equip
 Mã số 79965360
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]