Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Amazoness Spellcaster

7.594bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Amazoness Spellcaster
アマゾネスの(じゅ)()()
AmazonessSpellcaster-LCJW-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana) アマゾネスの
じゅ
 Tên Nhật (Chuẩn) アマゾネスの呪
じゅ
 Tên Nhật (rōmaji) Amazonesu no Jusoshi
 Tên Nhật (Dịch) Amazoness Curse Master
 Tên Hàn 아마조네스의 주술사
 Loại bài Bài Phép SPELL.svg
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
 Mã số 81325903
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên