FANDOM


Amazoness Swords Woman
アマゾネスの(けん)()
AmazonessSwordsWoman-GLD3-EN-C-LE
 Tên Việt Nữ kiếm khách vùng A-ma-zôn
 Tên Nhật (Kana) アマゾネスの
けん
 Tên Nhật (Chuẩn) アマゾネスの剣
けん
 Tên Hàn 아마조네스의 검사
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 1600
 Mã số 94004268
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.