FANDOM


Amazoness Swords Woman
アマゾネスの(けん)()
AmazonessSwordsWoman-GLD3-EN-C-LE
 Tên Việt Nữ kiếm khách vùng A-ma-zôn
 Tên Nhật (Kana) アマゾネスの
けん
 Tên Nhật (Chuẩn) アマゾネスの剣
けん
 Tên Hàn 아마조네스의 검사
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 1600
 Mã số 94004268
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên