FANDOM


Ambitious Gofer
()(ぼう)のゴーファー
AmbitiousGofer-BP01-EN-SFR-1E
 Tên Nhật (Kana)
ぼうのゴーファー
 Tên Nhật (Chuẩn)
ぼう
のゴーファー
 Tên Hàn 야망의 고퍼
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 100
 Mã số 41224658
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác