FANDOM


Amores of Prophecy
()(どう)(きゅう)() ラムール
AmoresofProphecy-REDU-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
どう
きゅう
し ラムール
 Tên Nhật (Chuẩn)
どう
きゅう
 ラムール
 Tên Nhật (rōmaji) Madōkyūshi Ramūru
 Tên Nhật (Dịch) L'amour the Magical Archer
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 600 / 2000
 Mã số 40213117
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.