FANDOM


Amorphactor Pain, the Imagination Dracoverlord
(きょ)(りゅう)()(おう)アモルファクター(サイコ)
AmorphactorPaintheImaginationDracoverlord-SHVI-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
きょ
りゅう
おうアモルファクター
サイコ
 Tên Nhật (Chuẩn)
きょ
りゅう
おう
アモルファクターP
サイコ
 Tên Nhật (rōmaji) Kyoryūmaō Amorufakutā Saiko
 Tên Nhật (Dịch) Amorphactor Psycho, the Void Dracoverlord
 Loại bài Quái thú Tế lễ
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Ritual / Effect
 CÔNG / THỦ 2950 / 2500
 Mã số 98287529
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.