FANDOM


Amorphage Envy
アモルファージ・キャヴム
AmorphageEnvy-SHVI-EN-R-1E
 Tên Nhật アモルファージ・キャヴム
 Tên Nhật (rōmaji) Amorufāji Kyavumu
 Tên Nhật (Dịch) Amorphage Cavum
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 5
 Loại Dragon / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 2050
 Mã số 33300669
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác