FANDOM


Amorphage Lechery
アモルファージ・ルクス
AmorphageLechery-SHVI-EN-UR-1E
 Tên Nhật アモルファージ・ルクス
 Tên Nhật (rōmaji) Amorufāji Rukusu
 Tên Nhật (Dịch) Amorphage Lux
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 5
 Loại Dragon / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 1350 / 0
 Mã số 70917315
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.