FANDOM


Amorphage Pride
アモルファージ・ヒュペル
AmorphagePride-SHVI-EN-C-1E
 Tên Nhật アモルファージ・ヒュペル
 Tên Nhật (rōmaji) Amorufāji Hyuperu
 Tên Nhật (Dịch) Amorphage Yper
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ THỔ EARTH
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 3
 Loại Dragon / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 1750 / 0
 Mã số 06283472
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên