Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Amphibian Beast

7.238bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Amphibian Beast
(はん)(ぎょ)(じゅう)・フィッシャービースト
AmphibianBeast-DB1-EN-C-UE.jpg
 Tên Nhật (Kana)
はん
ぎょ
じゅう・フィッシャービースト
 Tên Nhật (Chuẩn)
はん
ぎょ
じゅう
・フィッシャービースト
 Tên Nhật (rōmaji) Hangyojū Fisshā Bīsuto
 Tên Nhật (Dịch) Half-Fish Beast - Fisher Beast
 Tên Hàn 인어 괴물 피셔 비스트
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỦY WATER.svg
 Cấp sao 6 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fish
 CÔNG / THỦ 2400 / 2000
 Mã số 67371383
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên