FANDOMAmplifier
(でん)(のう)(ぞう)(ふく)()
Amplifier-CP06-EN-C-UE
 Tên Việt Máy khuếch đại
 Tên Nhật (Kana)
でん
のう
ぞう
ふく
 Tên Nhật (Chuẩn)
でん
のう
ぞう
ふく
 Tên Nhật (rōmaji) Dennō Zōfukuki
 Tên Nhật (Dịch) Cyber Amplifier
 Tên Hàn 사이버 증폭기
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Trang bị Equip
 Mã số 00303660
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]