Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Symph Amplifire

đổi hướng từ Amplifire

7.238bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Symph Amplifire
アンプリファイヤー
SymphAmplifire-RATE-EN-C-1E.png
 Tên Nhật アンプリファイヤー
 Tên Nhật (rōmaji) Anpurifaiyā
 Tên Nhật (Dịch) Amplifire
 Loại bài Bài Phép SPELL.svg
 Thuộc tính Môi trường Field.svg
 Mã số 75304793
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên