FANDOMAmulet Dragon
呪符竜(アミュレット・ドラゴン)
AmuletDragon-DRLG-EN-ScR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
呪符竜
アミュレット・ドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn) 呪符竜
アミュレット・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Amyuretto Doragon
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ ÁM DARK.svg
 Cấp sao 8 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Dragon / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2900 / 2500
 Mã số 75380687
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên