FANDOM


An Unfortunate Report
()(うん)なリポート
AnUnfortunateReport-GLAS-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
うんなリポート
 Tên Nhật (Chuẩn)
うん
なリポート
 Tên Nhật (rōmaji) Fūn na Ripōto
 Tên Hàn 불운한 리포트
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 19763315
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]