FANDOM


Ancient Crimson Ape
エンシェント・クリムゾン・エイプ
AncientCrimsonApe-ANPR-EN-C-1E
 Tên Nhật エンシェント・クリムゾン・エイプ
 Tên Nhật (rōmaji) Enshento Kurimuzon Eipu
 Tên Hàn 고대 크림슨 에이프
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 2600 / 1800
 Mã số 50781944
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác